Termeni si conditii inchiriere auto

Oferim servicii de inchirieri masini, sistem rent a car conform termenilor si conditiilor de mai jos

Închirierea se va face în conformitate cu termenii şi condiţiile prezentate in continuare:
Autoturismul este dat spre inchiriere de persoana juridica, denumita in continuare “LOCATOR”
Persoana care inchiriaza, persoana juridica sau fizica, denumita in continuare “LOCATAR”
Persoana care închiriază un autoturism trebuie să îndeplinească toate condiţiile şi cerinţele impuse de Locator .
LOCATARUL a citit termenii si confirma acceptarea acestora.
LOCATARUL trebuie să aibă minim 23 de ani, să fie posesor de permis de conducere valabil,pentru categoria din care face parte vehicolul inchiriat, de peste 2 ani .

1. CONDIŢII GENERALE PENTRU INCHIRIERE AUTO:
Închirierea se va face în conformitate cu termenii şi condiţiile din acest contract, menţionaţi în continuare.
Persoanele care închiriază un autoturism trebuie să îndeplinească toate condiţiile şi cerinţele impuse de Locator .
Clientul a citit termenii si conditiile şi confirmă acceptarea acestora.
Locatorul îşi rezervă dreptul de a refuza închirierea unei maşini fără a da nici o explicaţie. Clientul sau şoferii adiţionali trebuie să aibă minim 23 de ani, să fie posesor de permis de conducere de peste 2 ani şi să aibă C.I, Paşaport sau titlu de sejur valabil. Al doilea sofer, inscris in contract este gratuit, pentru inca un sofer aditional se vor achita 3 Euro/zi

2. UTILIZAREA VEHICULULUI:
Clientul se angajează să conducă vehiculul închiriat respectând toate dispoziţiile legale privind conducerea unui autoturism pe drumurile publice. Clientul este de acord că vehiculul nu va fi utilizat şi condus:


a) în contravenţie cu regulile de trafic, vamale sau alte regulamente;
b) pentru transportul de pasageri sau orice fel de marfă pentru remuneraţie, inclusiv ridesharing
c) pentru a împinge sau a remorca orice alt vehicul, remorcă sau alt obiect;
d) în timp ce clientul sau orice alt şofer al vehiculului este sub influenţa alcoolului, drogurilor, narcoticelor au oricăror alte substanţe interzise;
e) în orice fel de cursă, test, concurs, în off-road, ca autoturism şcoală sau la activităţi vântătoreşti;
f) altfel decât conform instrucţiunilor şi recomandărilor producătorului autoturismului;
g) încărcat peste sarcina maximă admisă sau peste numărul maxim de pasageri (ambele specificate în talonul maşinii);
h) în orice activitate ilegală;
i) în zone inundate sau la traversarea unor cursuri de apă

j) pentru traficul in localitate, limita de Km impusa, este de 120 Km/zi, iar pentru traficul interjudetean, 600 Km/zi. Depasirea acestor limite va fi tarifata cu ,0.5 euro/km parcurs

k) Se interzice fumatul in autoturismele inchiriate de la allcars

 


Autoturismul va fi folosit exclusiv pe teritoriul României, trecerea graniţei fiind posibilă doar în cazul în care Locatorul îşi dă acordul şi se încheie un contract în care se stipulează expres acest lucru. Autoturismul nu poate fi condus decât de semnatarul acestui contract sau de orice altă persoană specificată în contractul de închiriere şi care îndeplineşte condiţiile din prezentul contract. Clientul nu va lăsa în nici un fel de circumstanţe uşile, geamurile, portbagajul sau autoturismul deschis şi nu va lăsa în nici un caz cheile sau actele maşinii în autoturism. Clientul îşi asumă responsabilitatea totală (financiară, civila şi penală) pentru nerespectarea condiţiilor de utilizare din acest contract. În caz de defecţiune sau orice altă stricăciune, reparaţia maşinii trebuie făcută de către un service autorizat, desemnat de Locator, numai cu ştiinţa şi acordul Locatorului şi în concordanţă cu instrucţiunile Locatorului. Clientul nu poate sub nici o condiţie să vândă, închirieze, sau să garanteze cu autoturismul care face obiectul acestui contract. În caz de pană, accident sau orice fel de defecţiune, clientul va informa fără întârziere Locatorul care va da toate instrucţiunile adaptate situaţiei.

3. LIVRARE/PRELUARE:
Automobilul se livrează în stare bună de funcţionare, fără defecţiuni şi fără avarii ale caroseriei sau interiorului.
Clientul ia cunoştinţă şi verifică starea autoturismului înaintea semnării acestui contract, iar orice fel de reclamaţii privind starea acestuia se vor face imediat după livrare şi vor fi consemnate în contractul de închiriere. Clientul se obligă să returneze automobilul împreună cu toate documentele, cheile, accesoriile şi echipamentele, totul în bună stare, la locul şi data convenite în contractul de închiriere. La expirarea contractului de închiriere (expirarea perioadei de închiriere specificată în contract), acesta devine nul şi fără valoare. La o întârziere mai mare de trei ore faţă de momentul specificat în contract, fara a anunta locatorul despre intarziere, locatorul îşi rezervă dreptul de a taxa, suplimentar, cu cate 10 Euro pentru fiecare ora de intarziere, iar dupa depasirea a 5 ore intarziere, ne arogam dreptul de de a informa Poliţia despre furtul automobilului. Locatorul asigură gratuit predarea şi preluarea autoturismului la şi de la adresa indicată de client, dacă aceasta se află in municipiul Bucuresti. Altfel, acest serviciu nu este gratuit şi se taxează cu 0,20 euro/km pentru distanţa dus-întors, pe traseu/distanta si numar Km indicati de aplicatia Waze

4. TAXE / PENALITĂŢI:
Tarifele sunt stabilite în euro. Plăţile în numerar sunt acceptate numai în RON la cursul B.N.R. din ziua efectuării plăţii sau cărţi de credit (VISA, MasterCard, etc). Perioada minimă de închiriere este de doua zile (48 de ore).
Primele două ore peste cele 48 sunt gratuite, iar dacă întârzierea depăşeşte 2 ore, se va taxa o zi întreaga de închiriere. Pentru masinile inchiriate pe termen lung, mai mult de 30 zile, se impune o limita de 120 Km/zi, trafic urban sau 500 Km/zi trafic extraurban, iar km suplimentari se taxează cu 0.2 euro/km.
La încheierea unui contract de închiriere, clientul trebuie să achite ca garanţie un depozit de 1500-600 euro, care îi va fi returnata integral când va returna masina închiriată, cu condiţia ca autoturismul returnat să fie în bună condiţie tehnică şi optică, fără defecte sau avarii, iar cheile, actele şi orice alte accesorii primite odată cu autoturismul la închiriere să fie returnate în stare bună. În caz contrar, locatorul va încasa suma necesară reparării autoturismului conform unui deviz făcut de un service autorizat. Garanţia nu va fi returnată şi va fi reţinută de către Locator dacă:

a) autoturismul prezintă defecţiuni sau avarii, zgârieturi sau deteriorări ale vopselei, caroseriei sau interiorului (tapiţerie murdara/patata/arsa de tigara, bord etc.), jante îndoite, fisurate, anvelope defecte sau orice alte avarii şi defecte în afară de cele descrise în contractul de închiriere încheiat la predarea autoturismului,
b) clientul nu returnează cheile, actele şi orice alte accesorii primite odată cu autoturismul la închiriere,
c) returnarea maşinii nu se face la ora şi locul stabilit între părţi (excepţie face cazul când clientul înştiinţează locatorul şi locatorul îşi dă acordul scris asupra modificării datei şi locului returnării autoturismului),
d) în momentul predării autoturismului starea tehnică a acestuia nu corespunde cu cea din momentul preluării de către client sau dacă cutia de viteze sau motorul prezintă avarii, datorită utilizării neadecvate, sau clientul a încălcat oricare din condiţiile stipulate în prezentul contract.
Dacă autoturismul se returnează înainte de expirarea perioadei de închiriere, suma care reprezintă taxa de închiriere nu se returnează.
Preţul de închiriere şi de asemenea depozitul-garanţie sunt calculate pe baza preţurilor afişate şi vor fi plătite în avans la preluarea autoturismului. Plata făcută la momentul închirierii nu poate, sub nici o condiţie, să fie folosită pentru prelungirea perioadei de închiriere. Dacă clientul doreşte să prelungească perioada de închiriere, trebuie să obţina în avans aprobarea scrisă a locatorului. Clientul se obligă de asemenea să plătească în avans orice prelungire a prezentului contract. În cazul în care factura nu este plătită la data emiterii, termenul limită de plată este de 10 zile, în caz de neplată a facturii până la data scadentă clientul va achita penalităţi de 1% pe zi din valoarea facturii.
Taxele de parcare, taxele de drum, altele decat Rovinieta,, amenzile sau orice alte taxe sunt suportate în totalitate de către Client.
Uleiul de motor, întreţinerea autoturismului, asigurarea R.C.A. (Asigurarea de Răspundere Civilă Auto) sunt incluse în preţul de închiriere. Combustibilul nu este inclus în preţul de închiriere.

5. ASIGURĂRI / RESPONSABILITĂŢI:
Vehiculul este asigurat pentru daune cauzate terţilor pe perioada menţionată în contractul de închiriere.
Asigurarea personală a clientului, a pasagerilor, a bagajelor sau a oricăror bunuri nu intră în atribuţiile locatorului, locatorul nerăspunzând pentru nici un fel de prejudiciu sau deteriorare ale celor de mai sus. În cazul în care, ca urmare a utilizării autoturismului care face obiectul acestui contract, se ridică pretenţii faţă de locator, clientul îl va exonera pe locator de orice răspundere. Locatorul nu este răspunzător pentru nici un fel de prejudicii sau pierderi ale clientului.
În caz de accident, furt total sau parţial ori distrugere a maşinii din vina clientului (exclusivă sau comună), acesta este responsabil până la suma plătită ca garanţie. Garanţia reprezintp franciza clientului şi asigură împotriva eventualelor daune provocate autoturismului din sau şi din propria-i culpă. Clientul este responsabil şi trebuie să platească toate daunele dacă şoferul se afla sub influenţa alcoolului sau drogurilor, dacă nu s-a respectat oricare din condiţiile prezentului contract, precum şi în cazul în care nu există documentele necesare de la poliţie (în cazul unui furt sau incident). Dacă clientul/şoferul a încălcat legile româneşti, Codul Rutier, sau orice parte a Contractului de Închiriere sau dacă nu prezintă documentele eliberate de Poliţie (în caz de incident sau furt), clientul este pe deplin responsabil de toate daunele, costurile şi/sau pierderile (incluzând, dar nu limitându-se la pierderea venitului) oricare ar fi natura încălcărilor legii sau a prezentului contract. În caz de infracţiune, este responsabil civil, penal şi financiar. În caz de furt, dacă clientul nu predă cheile şi actele autoturismului, precum şi dovada furtului (procesul verbal) de la poliţie, clientul este responsabil în totalitate. Clientul sau orice altă persoană care are dreptul conform prezentului contract să conducă autoturismul închiriat sunt responsabili civil, penal şi financiar pentru orice încălcare a legilor în vigoare sau a termenelor şi condiţiilor de închiriere specificate în contract. În cazul nereturnării autovehicului la data prevăzută în contract, Clientul îşi asumă responsabilitatea totală (financiară, civilă şi penală), obligându-se să plătească închirierea autovehiculului până la data recuperării sau returnării acestuia şi să achite toate cheltuielile Locatorului pentru recuperarea autovehiculului.
6. ACCIDENTE, AVARII SAU FURT:
În caz de accident sau furt Clientul are obligaţia să:
a) obţină numele şi adresa, precum şi fotocopii ale cărţii de identitate / paşaport, permisului de conducere, certificatului de înmatriculare şi asigurării celorlalte părţi implicate în accident, precum şi ale oricărui martor ocular;
b) nu abandoneze maşina ne asigurată;
c) informeze fără întârziere Poliţia şi Locatarul despre producerea oricărui accident, incendiu, furt sau tentativă de furt, chiar dacă paguba este numai parţială;
d) obţina de la Poliţie procesul verbal constatator, anexa 2 (pentru compania de asigurări) precum şi autorizaţia de reparaţie (toate cu semnătura ofiţerului de Poliţie care întocmeşte procesul verbal şi ştampila secţiei de Poliţie).
Procesul verbal trebuie să specifice, în caz de accident, dacă conducea sau nu conducea sub influenţa băuturilor alcoolice.
e) predea locatorului cheile şi actele maşinii, precum şi actele enumerate la punctul anterior (punctul d).

f) In cazul in care clientul circula pe sectoare de drum care necesita plata unor taxe, altele decat Rovinieta si nu prezinta locatorului dovada platii, se va retine din garantie contravaloarea amenzii, in valoare de 260 Lei

7. JURISDICŢIE/VALIDITATE:
Orice litigiu ce apare la executarea prezentului contract şi nu va putea fi soluţionat pe cale amiabilă, va fi soluţionat de către instanţele competente de pe raza municipiului Bucuresti. Clientul este de acord că orice adăugiri sau modificări aduse acestor termene şi condiţii sunt nule şi fără validitate dacă nu sunt convenite în scris şi semnate de ambele părţi.

8. REZERVARE:
Rezervarea autoturismului pentru inchiriere va fi considerată ca sigură numai atunci când este confirmată de către Locator.
Rezervarea unui autoturism nu este gratuită, se achita 10% avans din valoarea de inchiriere, pentru rezervari ulterioare şi poate fi anulată cu cel mult 24 de ore înaintea livrării. Rezervarea va fi confirmată pentru o clasă de autoturisme şi nu pentru un autoturism. Dacă, la momentul livrării, Locatorul nu are disponibil un autoturism din clasa pentru care a confirmat rezervarea, atunci va livra un autoturism din clasa imediat superioară, dar la preţul confirmat iniţial.

 

Avem cele mai bune oferte pentru inchirieri masini, din segmentul masini de oras, sau rent a car microbuze, pentru inchirieri auto SUV

Allcar - inchirieri masini, oferim serviciul de inchirieri auto in sistem Rent a Car in Bucuresti si Otopeni
Bucuresti | Romania | 0736 557 020 | contact@allcar.ro